Bilimsel
Kitap Özeti
Program
Konuşmacılar
Kurslar
Kurs, Sempozyum ve Paneller
Poster ve Sözlü Bildiriler
USK Konu Başlıkları
Bildiri Gönderimi

USK Konu Başlıkları

Kongrede sunulmak üzere önereceğiniz sözlü veya poster sunum bildirisini aşağıdaki ana başlıklardan biriyle ilişkilendiriniz.

  1. Gelişimsel nörobiyoloji
  2. Moleküler ve hücresel sinirbilim
  3. Nöronal uyarılabilirlik ve sinaps fonksiyonu
  4. Duyusal ve motor sistemler
  5. Davranış ve bilişsel sinirbilim
  6. Uyku, otonom ve nöroendokrin sistemler
  7. Nöral ağlar ve hesaplamalı sinirbilim
  8. Nörogörüntüleme ve nöromikroskopi
  9. Sinir sistemi hastalıkları ve tedavi yaklaşımları
  10. Diğer (Sinirbilim eğitimi, nöroetik, nörofelsefe, nöroekonomi vb.)

Önemli not: Bildiri başvuruları hakem kurulu (Bilim Kurulu) tarafından değerlendirilecek ve buna göre kabul edilecektir.