21. Ulusal Sinirbilim Kongresi
Kayıt ve Konaklama Formu

Ulusal Sinirbilim Kongresi kaydı için aşağıdaki formun doldurulup gönderilmesi gerekmektedir.

Yer: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Tarih: 8-11 Haziran 2023

a) Katılımcı Bilgilerib) Kurs Kaydı

c) Konaklama Hizmeti