Bilimsel
Kitap Özeti
Program
Konuşmacılar
Kurslar
Kurs, Sempozyum ve Paneller
Poster ve Sözlü Bildiriler
USK Konu Başlıkları
Bildiri Gönderimi

Kurslar

Bilgi notu: 21 Ulusal Sinirbilim Kongresi’nin ilk günü (8 Haziran Perşembe) altı farklı kurs düzenlenecektir. Bu kursların adları, eğitimciler, süre, kapasite ve açıklayıcı bilgiler aşağıda sunulmuştur. Kursların yapılacağı seminer salonu ve laboratuvar yer bilgileri ayrıca duyurulacaktır. Kurslar ücretli olup (300 TL / kurs) kayıt ücretine dahil değildir.

Önemli not: Kurs 5'e yoğun talep nedeniyle kapasite dolmuştur. Kurs 1 ile Kurs 5 aynı eğitmen grubu tarafından düzenlendiği için, daha önce Kurs 1 olarak duyurulan İnsan ve Sıçan Beyninin Karşılaştırmalı Nöroanatomisi kapsamındaki konular da dahil edilerek, Kurs 1 adı Nörolojik Hastalıkların Deneysel Hayvan Modelleri - 1 olarak güncellenmiştir. Yani, Kurs 1 ve Kurs 5 konu içeriği ve yapılacak uygulamalar açısından aynıdır. Kurs 1'e öğrenci alımı devam etmektedir. Daha önce Kurs 1 için kayıt yaptıranların yeniden bir işlem yapmasına gerek yoktur. 

Kurs 1: Nörolojik Hastalıkların Deneysel Hayvan Modelleri - 1

Eğitimciler: Prof. Dr. Gülgün Şengül, Prof. Dr. Meltem Bahçelioğlu, Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Doç. Dr. Ayhan Çetinkaya, Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay, Dr. Öğretim Üyesi Kerem Atalar, Öğr. Gör. Dr. Çağla Çelik, Öğr. Gör. Elif Topa, Dr. Fatma Yeşilyurt, Dr. Ayşen Çalıkuşu

Kurs kapasitesi: 25 kişi (DOLDU)

Tarih: 8 Haziran Perşembe

Saat: 08.30 – 12.30

Kurs planı: Dersler + Uygulama ile öğretim (iki grup halinde)

Kurs içeriği: Bu uygulamalı kursta Parkinson Hastalığı, epilepsi, travmatik beyin hasarı ve nöropatik ağrı modellerine ve bu modeller arasından çalışmalarda en sık kullanılan yöntemlere yer verilecektir. Her modelin kendine özgü avantajları ve dezavantajları tartışılacaktır.

Deneysel çalışmalarda sıklıkla kullanılan sıçan beyninin anatomik özelliklerinin karşılaştırmalı ve uygulamalı bir şekilde incelenmesi de hedeflenmektedir.

 

Kurs 2: Nöro-Mikroskopi kursu:

Eğitimci: Prof. Dr. Gamze Tanrıöver

Kurs kapasitesi: 25 kişi (DOLDU)

Tarih: 8 Haziran Perşembe

Saat: 09.00 – 12.30

Kurs planı: Dersler + Görsel ve Videolar ile öğretim

Kurs içeriği: Merkezi sinir sistemi organlarının hücresel mimarisi Temel boyaların yapılabilmesi için histolojik takip yöntemleri (parafin; frozen, immunofloating) Temel boyaların kullanımıyla nöron görüntülenmesi (Boyama teknik ve sonuçlarla anlatım; Hematoksilen eozin, krezil viyolole, Bielschowsky, Golgi Cox, Cajal gümüşleme, Weigert miyelin gibi) Nörodejeneratif hastalıklarda (Alzheimer Hastalığı, Amyotrophic Lateral Sclerosis (AML), Friedreich ataksisi; Huntington hastalığı; Parkinson Hastalığı, Lewy Cisimciği Hastalığı, Spinal Muscular Atrofi gibi) ve tercih edilen histolojik görüntüleme yöntemleri (Parkinson; SN alanı; Tirozin hidroksilaz boyaması; MS; myelin kılıfa spesifik antikor boyanması gibi)

 

Kurs 3: Kognitif Sinirbilim Araştırmalarında EEG Sinyal Analizi

(Analysis of EEG Signals in Cognitive Neuroscience Research)

Eğitimciler: Prof. Dr. Bahar Güntekin & Dr. Tuba Aktürk

Kurs kapasitesi: 25 kişi (DOLDU)

Tarih: 8 Haziran Perşembe

Saat: 09.00 – 12.30

Kurs planı: Dersler + Görsel ve Videolar ile öğretim

Kurs içeriği: Elektroensefalogram (EEG) nedir?
EEG beyin osilasyonları teorisi
Kognitif sinirbilim araştırmalarında EEG’nin kullanılması
EEG Literatüründe temel kavramlar: Spontane EEG, olaya-ilişkin EEG, olaya-ilişkin osilasyonlar, olaya-ilişkin potansiyeller 
EEG beyin osilasyonları çalışmalarında kullanılan deney dizaynları-paradigmalar
Kognitif sinirbilim araştırmalarında EEG beyin osilasyonları yöntemi ile yapılan örnek çalışmalar-literatür
EEG sinyal analizi giriş
Verinin ön işlemlemesi - gürültüden temizleme
EEG araştırmalarında sık kullanılan sinyal analiz yöntemleri
Spontane EEG analizi
Olaya-ilişkin EEG analizi
Zaman ve Frekansta güç ve faz analizleri
EEG sinyal analizinde kullanılan programlar, araçlar

 

Kurs 4: Beyin Mikrodiyalizi (Brain Microdialysis Technique)

Eğitimciler: Prof. Dr. Sinan Canpolat, Prof. Dr. Selim Kutlu

Kurs kapasitesi: 15 kişi (DOLDU)

Tarih: 8 Haziran Perşembe

Saat: 13.30 – 16.00

Kurs planı: Dersler + Uygulama ile öğretim

Kurs içeriği: Beyin mikrodiyaliz tekniği, mikrodiyaliz probu hazırlanması, suni beyin omurilik sıvısı hazırlanması, stereotaksik cerrahi ile beyin mikrodiyaliz problarının yerleştirilmesi, beyin ekstraseüler sıvı örneklerinde nörotransmitter analizi

 

Kurs 5: Nörolojik Hastalıkların Deneysel Hayvan Modelleri - 2

(Experimental Animal Models for Neurological Diseases)

Eğitimciler: Prof. Dr. Gülgün Şengül, Prof. Dr. Meltem Bahçelioğlu, Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Doç. Dr. Ayhan Çetinkaya, Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay, Dr. Öğretim Üyesi Kerem Atalar, Öğr. Gör. Dr. Çağla Çelik, Öğr. Gör. Elif Topa, Dr. Fatma Yeşilyurt, Dr. Ayşen Çalıkuşu

Kurs kapasitesi: 25 kişi (DOLDU)

Tarih: 8 Haziran Perşembe

Saat: 13.30 – 16.30

Kurs planı: Dersler + Uygulama ile öğretim (iki grup halinde)

Kurs içeriği: Bu uygulamalı kursta Parkinson Hastalığı, epilepsi, travmatik beyin hasarı ve nöropatik ağrı modellerine ve bu modeller arasından çalışmalarda en sık kullanılan yöntemlere yer verilecektir. Her modelin kendine özgü avantajları ve dezavantajları tartışılacaktır. 

Deneysel çalışmalarda sıklıkla kullanılan sıçan beyninin anatomik özelliklerinin karşılaştırmalı ve uygulamalı bir şekilde incelenmesi de hedeflenmektedir.

 

Kurs 6: Nöro-Görüntüleme kursu:

Eğitimci: Dr. Zeynep Fırat

Kurs kapasitesi: 25 kişi (DOLDU)

Tarih: 8 Haziran Perşembe

Saat: 13.30 – 16.30

Kurs planı: Dersler + Görsel ve Videolar ile öğretim

Kurs içeriği: Nöro-Görüntüleme nedir, yöntemleri nelerdir?
Bilgisayarlı Tomografi nedir?
Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) nedir?
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) nedir?
Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRG) nedir?
Diffüzyon Tensör Görüntüleme (DTG) ve Diffüzyon Tensör Traktografi (DTT) nedir?
Nöro-Görüntüleme tekniklerinin kullanım alanları ve analizleri