Bilimsel
Kitap Özeti
Program
Konuşmacılar
Kurslar
Kurs, Sempozyum ve Paneller
Poster ve Sözlü Bildiriler
USK Konu Başlıkları
Bildiri Gönderimi

Konuşmacılar

Konferans Konuşmacıları

                               

Prof. Dr. Thomas Südhof

2013 Nobel Laureate in Physiology or Medicine
Stanford University
Medical School
Department of Molecular and Cellular Physiology &
The Department of Neurosurgery
Stanford, California, USA
https://med.stanford.edu/sudhoflab.html 

 

 

Prof. Dr. Richard Morris

University of Edniburgh
Center for Discovery Brain Sciences
Edniburgh, Scotland
https://discovery-brain-sciences.ed.ac.uk/our-staff/research-groups/prof-richard-morri

 

 

 

Prof. Dr. Dirk Hermann

University of Duisburg-Essen
Department of Neurology
Germany
https://www.linkedin.com/in/dirk-m-hermann-a26a2979/?originalSubdomain=de

 

 

Prof. Dr. Emrah Düzel

German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE)
Institute of Cogntive Neurologie and Dementia Research &
University College London, Institute of Cognitive Neuroscience
Magdeburg, Germany
https://www.dzne.de/en/research/research-areas/clinical-research/research-groups/duezel/curriculum-vitae/ 

 

 

Prof. Dr. Hilal A. Lashuel

Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)
Brain Mind Institute
Lousanne, Switzerland
https://https://www.epfl.ch/labs/lashuel-lab/page-140696-en-html/

 

 

Prof. Dr. William Colledge

University of Cambridge
Department of Physiology, Development and Neuroscience
Cambridge, UK
https://www.neuroscience.cam.ac.uk/directory/profile.php?whc23   

 

 

Prof. Dr. Matthew Walker

University College London
Institute of Neurology
Clinical and Experimental Epilepsy
London, UK

https://www.ucl.ac.uk/ion/people/professor-matthew-walker   

 

 

Dr. Susan Jones

University of Cambridge
Department of Physiology, Development and Neuroscience
Cambridge, UK
https://www.neuroscience.cam.ac.uk/directory/profile.php?sj251   

   

 

 

 

Prof. Dr. Cengiz Kılıç

Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı
Ankara
https://avesis.hacettepe.edu.tr/cengizk/ 

 

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay

Üsküdar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
İstanbul

https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/i-tayfun-uzbay 

 

 

 

 

Sempozyum ve Panel Konuşmacıları

                                                                                      

Prof. Dr. Emre Yakşi

 

Norwegian University of Science and Technology

Kavli Institute for Systems Neuroscience

Trondheim, Norway

https://www.ntnu.edu/employees/emre.yaksi         

   

Dr. Aslı Ayaz

 

KU Leuven University

Neuro-Electronics Research Flanders (NERF)

Leuven, Belgium

 

https://www.nerf.be/people/asli-ayaz

 

Assoc. Prof. Gözde Göncü-Berk

 

University of California, Davis

Department of Design

Davis, CA, USA

https://arts.ucdavis.edu/faculty-profile/gozde-goncu-berk

 

Prof. Dr. Duygun Erol Barkana

 

Yeditepe Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

İstanbul

https://eng.yeditepe.edu.tr/tr/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi-bolumu/akademik-kadro/duygun-erol-barkana

 

Prof. Dr. Görsev Yener

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı

İzmir

https://people.ieu.edu.tr/tr/gorsevyener

 

 

Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan

 

Hacettepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Ankara

https://avesis.hacettepe.edu.tr/myemisci

 

Prof. Dr. Tuğba Bağcı Önder

 

Koç Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

İstanbul

https://kuttam.ku.edu.tr/kadromuz/akademik-kadro/fakulte-uyeleri/tugba-bagci-onder/

 

Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna

 

Yeditepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Biyofizik Anabilim Dalı

İstanbul

https://med.yeditepe.edu.tr/tr/biyofizik/akademik-kadro/bilge-guvenc-tuna

 

Dr. Elif Özden Yedigün

 

Royal College of Art

School of Design

London, UK

https://www.rca.ac.uk/more/staff/dr-elif-ozden-yenigun/

 

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu

 

İstanbul Medipol Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı

İstanbul

https://www.medipol.edu.tr/arastirma/arastirma-gruplari/beyin-bilis-arastirmalari-grubu/arastirmacilar/lutfu-hanoglu

 

Dr. Yavuz Oktay

 

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı

Nörogenomik Laboratuvarı

İzmir

https://www.ibg.edu.tr/research-programs/groups/oktay-lab/

 

Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz

 

Gebze Teknik Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Gebze, Kocaeli

https://www.gtu.edu.tr/personel/1040/548745632/l-kurnaz.aspx

 

 

Prof. Dr. Gizem Dönmez Yalçın

 

Adnan Menderes Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Aydın

https://akbis.adu.edu.tr/personel_detay.asp?sno=A-2549

 

Prof. Dr. Gamze Tanrıöver

 

Akdeniz Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Histoloji & Embriyoloji Anabilim Dalı

Antalya

https://avesis.akdeniz.edu.tr/gamzetanriover

 

Prof. Dr. Rashid Giniatullin

 

University of Eastern Finland

Faculty of Health Sciences

A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences

Kuopio, Finland

https://uefconnect.uef.fi/en/person/rashid.giniatullin/

 

Prof. Dr. Fatma Töre

 

İstanbul Atlas Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

İstanbul

https://akademik.atlas.edu.tr/fatma.tore?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

Doç. Dr. Erkan Kılınç

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

Bolu

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

 

Prof. Dr. Hülya Karataş Kurşun

 

Hacettepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Klinik Nöroloji ve Psikiyatri Anabilim Dalı

Ankara

https://avesis.hacettepe.edu.tr/hulyak

 

Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

İstanbul

https://avesis.medeniyet.edu.tr/ertugrul.kilic

 

Doç. Dr. Ömer Yanartaş

 

Marmara Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

İstanbul

https://avesis.marmara.edu.tr/omer.yanartas

 

Dr. Şevin Turcan

 

University of Heidelberg

Medical School

Department of Neurology

Heidelberg, Germany

https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/neurologische-klinik/neurologie-und-poliklinik/forschung/neurooncology/lower-grade-gliomas

 

 

Prof. Dr. Hakan Gürvit

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. Ahmet Ayar

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Trabzon

 

Prof. Dr. Ahmet Turan Işık

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, İzmir

 

Prof. Dr. Ozan Erözden

MEF Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul

 

Prof. Dr. Tunahan Çakır

Gebze Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Kocaeli

 

Prof. Dr. Turgay Çelik

Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul

 

Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Isparta

 

Doç. Dr. Simge Aykan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara

 

Doç. Dr. Halil Özcan

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Erzurum

 

Doç. Dr. Nagehan Ersoy Tunalı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul

 

Doç. Dr. Mehmet Cemal Kahya

İzmir Katip Çellebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İzmir

 

Doç. Dr. Ömer Çelik

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Isparta

 

Doç. Dr. Derya Kaya

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, İzmir

 

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın Kocabaş

Koç Üniversitesi, Fizik Bölümü, İstanbul

 

Dr. Öğretim Üyesi Emel Sokullu

Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul

 

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız

İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul

 

Dr. Öğretim Üyesi Başak Kandemir

Başkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Ankara

 

Dr. Öğretim Üyesi Neşe Ayşit

İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Merkezi, İstanbul

 

Dr. Burcu Erdoğan
Harvard University, Stem Cell and Regenerative Medicine Department, Harvard, USA

 

Dr. Yavuz Yavuz

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

 

Dr. Cansun Şahin Çam

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

 

Dr. Sena Ece Ilgın

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

 

Dr. Erdoğdu Akça

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

 

Dr. Eren Toplutaş

İstanbul Eyüpsultan Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

 

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Bilge Kayasandık

İstanbul Medipol Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul

 

Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe Sarıcaoğlu

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, İstanbul

 

Dr. Öğretim Üyesi Kenan Yıldızhan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Van

 

 

 Kurs Konuşmacıları

 

Prof. Dr. Meltem Bahçelioğlu

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara

 

 

Prof. Dr. Gülgün Şengül

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İzmir

 

 

Prof. Dr. Gamze Tanrıöver

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji & Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya

 

 

Prof. Dr. Bahar Güntekin

İstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul

 

 

Prof. Dr. Selim Kutlu

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya

 

 

Prof. Dr. Sinan Canpolat

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

 

 

Doç. Dr. Ayhan Çetinkaya

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Çorum

 

 

Dr. Zeynep Fırat

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöro-Radyoloji Birimi, İstanbul

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Kerem Atalar

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara

 

 Dr. Ayşen Çalıkuşu

Gazi Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara

 

Öğr. Gör. Dr. Çağla Çelik

Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çorum

 

Dr. Tuba Aktürk

İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Merkezi, İstanbul

 

Dr. Fatma Yeşilyurt

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum

 

 

Öğretim Görevlisi Elif Topa

Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara