Bilimsel
Kitap Özeti
Program
Konuşmacılar
Kurslar
Kurs, Sempozyum ve Paneller
Poster ve Sözlü Bildiriler
USK Konu Başlıkları
Bildiri Gönderimi

Poster ve Sözlü Bildiriler

Not: Programda yer alacak tüm bildiriler, sözlü ve poster sunum ödülleri için değerlendirmeye alınacaktır.

Sözlü Sunum Kuralları

 • Sözlü sunumlar 10 dakikada sunulacak şekilde hazırlanmalıdır
 • Bu nedenle 10 slayt olarak hazırlanması önerilir
 • Sunum sonunda 5 dakikalık soru-cevap süresi verilecektir
 • Programın aksamadan gerçekleştirilebilmesi için sunum süresine azami düzeyde dikkat edilmesi gerekmektedir
 • Sözlü sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilecektir. 
 • Slaytlar İngilizce olarak hazırlanıp, sunum Türkçe de yapılabilir.
 • Sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt olması gerekmektedir.
 • Sözlü sunumlar için online sunum imkanı yoktur, katılım zorunludur.

Poster Sunum Kuralları

 • Poster sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilecektir.
 • Poster sunum ölçüleri en fazla 70 cm (en) x 110 cm (boy) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Posterlerin asılması için gerekli materyal kongre merkezinde sağlanacaktır.
 • Tüm posterler kongrenin ilk günü panolara asılacak ve kongre boyunca panolarda kalacaktır.
 • Posteri sunacak araştırmacının sunum gün ve saatinde poster başında olması gerekmektedir.
 • Poster sunum gün ve saatleri için programa bakınız
 • Sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt olması gerekmektedir.
 • Online sunum imkanı yoktur, katılım zorunludur.
 • Tüm poster bildirileri poster ödülleri için değerlendirmeye alınacaktır.
 • Poster değerlendirme jürisinde yer alan öğretim üyeleri poster sunum gün ve saatinde sunacak araştırmacıları dinlemeye gelecektir.

Program (v4) için tıklayınız 

    Sözlü Sunum programı için tıklayınız

Poster Sunum programı için tıklayınız