Kongre Kayıt
Genel Bilgiler
Kongre Kayıt Bilgisi
Konaklama
Kayıt ve Konaklama Formu

Genel Bilgiler

Kongre Tarihi

8–11 Haziran 2023

 

Kongre Yeri

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kongre Merkezi, Bolu

 

Kongreyi Düzenleyen

Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS) 

www.tubas.org.tr

 

Önemli Tarihler

3 Mart 2023: Kurs, sempozyum ve panel önerileri için son tarih

17 Nisan 2023: Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih

24 Nisan 2023:
 Erken kayıt ücreti için son tarih

 

Kongrenin Dili

Kongrenin dili Türkçe’dir. Ayrıca İngilizce sunumlara da yer verilecektir. Kongre bildiri özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlanacaktır.