Bilimsel
Kitap Özeti
Program
Konuşmacılar
Kurslar
Kurs, Sempozyum ve Paneller
Poster ve Sözlü Bildiriler
USK Konu Başlıkları
Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi

Bildiri başvuruları hakem kurulu (Bilim Kurulu) tarafından değerlendirilecek ve buna göre kabul edilecektir.

bildiri özeti

Bildiri özeti son gönderim tarihi:

17.04.2023

Bu Sayfadan  Sadece Sözel ve Poster Bildirilerin Özetleri Yüklenecektir.

Konferans, Sempozyum ve Panel Konuşmalarının Özetleri Ayrıca e-posta Yoluyla Alınacaktır. 

Bildiri Özeti Gönderme Tarihi: 17 Nisan 2023

 

GENEL KURALLAR & BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI

  1. Özetler kongre web sayfasından on-line gönderilecektir; sözel ve poster bildiri özetleri sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla kabul edilmeyecektir. Bildirilerin eektronik bildiri sistemine 17 Nisan 2023 gününe kadar yüklenmesi gerekir.
  2. Bir yazar en çok iki bildiri sunmak üzere başvuru yapabilir, daha fazla sayıda bildiride ise sunum yapmadan eş yazar olarak yer alabilir.
  3. Poster veya sözel sunumlar için on-line sistemde tercih belirtilmesi gerekmektedir.
  4. Bildiriler Bilim Kurulunun belirleyeceği hakemler tarafından değerlendirilecek ve buna göre kabul edilecektir.
  5. Bildirilerin, sözel veya postersunum olarak kabul edilmesine Bilim Kurulu karar verir.
  6. Çalışmanın ödül verilecek çalışmalar kapsamında değerlendirilmesi için, başvuru aşamasında on-line sistemde ”ödüle başvurmak istenildiğinin”belirtilmesi gerekmektedir.
  7. Türkçe ve İngilizce özetlerin yer alacağı Kongre Özet Kitabı katılımcılara sunulacak, ayrıca pdf olarak kongre ve dernek web sayfamızda yayımlanacaktır.

 

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLANMASI VE YAZIM KURALLARI

Özetler Türkçe ve İngilizce olarak ve yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır.

Özetin Konusu
Özetin USK ana konularının listelendiği “Konular” sayfasındaki ana başlıklardan hangisine ait olduğu belirtilmelidir. Bu hem hakemlere yönlendirme hem de bildirinin hangi oturumda yer alacağına karar verilmesi açısından önemlidir.

Başlık
Başlığın sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlıkta standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşiklerin kısaltılmış adları kullanılmamalıdır.

Özet Metni
Özet metni (anahtar sözcükler hariç) toplam 300 kelimeyi geçmemelidir. Standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşikler için kısaltma kullanılacaksa bileşiğin tam adı yazıldıktan sonra kısaltılmış adı parantez içinde belirtilmelidir.

Özet aşağıda belirtilen bölümleri içermelidir, tablo ve şekil içermemelidir.

Amaç (Objectives): Çalışmanın neden yapıldığı açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
Gereç ve Yöntem (Methods): Kullanılan yöntem ve/veya modeller amacı gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. Çalışmaya alınan denek türü ve sayısı mutlaka belirtilmelidir.
Bulgular (Results): Önemli bulgular istatistik sonuçlarıyla birlikte belirtilmelidir.
Sonuç (Conclusion): Çalışmanın bulgularına göre varılan sonuçlar belirtilmelidir.
Varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar destek kodu ile birlikte sonuç bölümünün sonunda belirtilebilir. Destek metni 300 kelimelik özet metni sınırına dahildir.

Anahtar sözcükler (Keywords): En az 3, çok 5 adet anahtar sözcük belirlenmelidir.

Önemli Not: İngilizce özetler “Anatomy” dergisinde yayımlanacaktır. Özetlere herhangi bir redaksiyon hizmeti verilmeyeceği için yazım hatalarına azami özen gösterilmelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri gönderimiyle ilgili sorularınızı info@usktubas.org adresine gönderebilirsiniz.

Bildiri Gönder