Kurullar

Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Bayram Yılmaz (TÜBAS Başkanı)
Prof. Dr. Arzu Aral (Kongre Sekreteri)
Prof. Dr. Emel Ulupınar (TÜBAS Genel Sekreteri)
Prof. Dr. Gürkan Öztürk (TÜBAS Saymanı)
Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir (Bilim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Gülgün Şengül (Bildiri Özetleri Editörü)
Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç
Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu