Sempozyum ve Paneller

Sempozyumlar

Sempozyum 1:
“Computational Physiology of the Basal Ganglia and of their Disorders, Anatomical Considerations and
Neurosurgical Implications”
Hagai Bergman: Computational Physiology of the Basal Ganglia and of Their Disorders and Therapy
Boran Urfalı: Parkinson Hastalığı ve Derin Beyin Stimulasyonu (DBS)
İlkan Tatar: Bazal Çekirdekler Ağının Fonksiyonel Anatomisinin Yeni Anlayışı

Sempozyum 2: H2020 Project AUTOIGG Showcase: Building an Inovative Medical Device Through Networking”
Srdjan Antic: Spontaneous Electrical Activity of Developing Neurons in the Cerebral Cortex
Pavle Andjus: Automated Functional Screening of IgGs for Diagnostics of Neurodegenerative Diseases
Bilal Kerman: Computer Assisted Methods for Classification and Analysis of Neuroglial Structures

Sempozyum 3: Nörobilim Tabanlı Kişiye Özel Tıp Uygulamaları
Nevzat Tarhan: Nöromodülasyon Tedavileri
Muhsin Konuk: Psikiyatride Farmakogenetik Uygulamalar
Türker Tekin Ergüzel: Derin Beyin
Barış Metin: Psikiyatride EEG Biyobelirteçlerinin Geleceği

Sempozyum 4: Nörodejeneratif Hastalıklarda Biyobankalama, Moleküler Tanı, Biyobelirteçler ve Gen Tedavileri
Sibel Uğur İşeri: Nörolojik Hastalıklarda Genetik Bileşenlerin Tanımlanması
Nagehan Ersoy Tunalı: Nörodejeneratif Hastalıklarda mikroRNA Biyobelirteçleri
Esra Battaloğlu: Nörolojik Hastalıklarda Gen Tedavisi

Sempozyum 5: Nörobilim ve Linguistiğin Kesişim Noktasında Metafor
Lütfü Hanoğlu: Düşüncenin Beyinde İzini Sürmek; Nörobilim ve Metafor Araştırmaları
Merve Yamanoğlu Dikmen: Alzheimer ve Frontotemporal Demans’ta Soyut Düşünce Bozukluğu: Metafor Dilinin Anlaşılması
Mehmet Aygüneş: Metaforlar Ne Kadar Bilişsel? Bir OİP İncelemesi
Mustafa Şahap Aksan: Kavramsal Metafor Kuramı: Deneyim ve Bedenleştirme

Sempozyum 6: Karmaşık Bir Nörodejeneratif Hastalığa Çok Yönlü Bir Yaklaşım: ALS’nin Anatomisi, Fizyolojisi, Genetiği ve Biyokimyası
Nazlı Başak: ALS’nin Kompleks Biyolojisi ve Hastalık Modeli Olarak G93A Sıçanları
Nuray Ulusu: Amyotrofik Lateral Sklerozda SOD1 Mutasyonunun Biyokimyasal ve Metabolik Etkileri
Görkem Özyurt: Sağlıklı ve ALS’li İnsanların İnhibe Edici Omurilik Devrelerinin Kıyaslanması
Barış İşak: Trials Çalışma Grubu- Giriş ve Klinik Çalışmalar

Sempozyum 7: Deneysel epilepsy modelinde, P2X7, NMDA ve Kanabinoid CB1 Reseptörleri
Erdal Ağar: Deneysel Epilepsi Modellerinde P2X7 Reseptörlerinin Rolü
Mustafa Ayyıldız: Deneysel Epilepsi Modellerinde NMDA Reseptörünün Rolü
Gökhan Arslan: Deneysel Epilepsi Modellerinde Kanabinoid CB1 Reseptörlerinin Rolü

Sempozyum 8: Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Yakın Gelecek
Müge Yemişçi: “İnmenin bitmeyen yangını: İnflamasyon”
Hülya Karataş-Kurşun: “İskemik ve hemorajik inme tedavisinde lipoksijenaz inhibitörleri”
Burak Yuluğ: “Alzheimer hastalığı tanısında biomarker ve nörogörüntüleme odaklı son translasyonel yaklaşımlar”
Şeyda Çankaya: “Deneysel ve klinik çalışmalar ışığında Alzheimer hastalığında yeni nöroprotektif tedavi yaklaşımları”

Sempozyum 9: Sinir Sistemi Gelişiminde Nöron-Gliya Etkileşimleri
Angela Giangrande: The Connection Between Nervous and Immune System in Drosophila melanogaster
Işıl Aksan Kurnaz: Nörogliyal Devrelerde PEA3 Proteinleri?
Başak Kandemir: PEA3 Proteinlerinin Nöronlardaki Rolü

Paneller

Panel 1: Nörolojik Hastalıklarda Santral Sinir Sistemi Mikrosirkülasyonu
Yasemin Gürsoy-Özdemir: Hipertansiyon ve Diyabetin Beyin Mikrosirkülasyonu Üzerine Etkileri
Şefik Evren Erdener: İskemik Penumbrada Mikrodolaşımın Dinamik Problemleri
Emine Şekerdağ: Multipl Skleroz Patofizyolojisinde Perisitlerin Rolü

Panel 2: RASopatiler: RAS Yolağı ve Hastalıkları
Şükriye Ayter: RAS Yolağı ve İlişkili Genetik Mutasyonlar
Banu Anlar: İki RASopati: Nörofibromatozis ve Tuberöz Skleroz’da Klinik Tablo
Kürşat Bora Çarman

Panel 3: İyon Kanalları ve Güncel Araştırma Yöntemleri
Nuhan Puralı: Mekanosensitif Kanallar
Mehmet Uğur: P2X7 İyonotropik Reseptör Kanallarının Çalışma Mekanizması
Turgut Baştuğ: İyon Kanallarının Moleküler Modelleme Yöntemiyle Araştırılması

Sempozyum ve panel öneri formlarını aşağıdan indirebilirsiniz.

Panel Öneri Formu   Sempozyum Öneri Formu