Program

Bilimsel Program için tıklayınız

Sözlü Sunum Sıralaması için tıklayınız

Poster Sunum Sıralaması için tıklayınız

04 Nisan 2019 Perşembe

05 Nisan 2019 Cuma 06 Nisan 2019 Cumartesi

07 Nisan 2019 Pazar

10.00 – 17.00
Kayıt

08.30 – 12.30
Bilimsel Program
08.30 – 12.30
Bilimsel Program

08.30 – 12.30
Bilimsel Program

10.00 – 16.30
Kurslar

12.30 – 14.00 Poster Sunumları & Öğle Yemeği 12.30 – 14.00 Poster Sunumları & Öğle Yemeği

12.15 – 13.30 Poster Sunumları & Öğle Yemeği

17.00 – 17.15
Açılış Programı

14.00 – 18.30
Bilimsel Program
14.00 – 17.00
Bilimsel Program

13.30 – 15.45
Bilimsel Program

17.15 – 19.00
Konferans 1 & 2

Sosyal Program

15.45 – 16.00
Ödül & Kapanış Töreni

19.30 – 21.00 Resepsiyon

20.00 – 23.30 Gala Yemeği

Sözel sunum program detayları 15.03.2019 tarihine kadar yayınlanacaktır.

PROGRAM

04 Nisan 2019 Perşembe
10.00-17.00         Kayıt
10.00-16.30         Kurslar
Kurs 1: İnsan ve Sıçan Beyninin Karşılaştırmalı Nöroanatomisi
(Prof. Dr. Emel Ulupınar, Prof. Dr. Gülgün Şengül ve Prof. Dr. Reha Erzurumlu)
Kurs 2: Uyku Hastalıkları, EEG ile Bilişsel Becerinin İlişkisi, MATLAB Uygulamaları
(Prof. Dr. Osman Eroğul, Galip Özdemir ve Farhad Nassehi)
Kurs 3: Transkriptom Verilerinin Biyoinformatik Analizi
(Doç. Dr. Tunahan Çakır, Hatice Büşra Konuk ve Ecehan Abdik)

16.45-17.15         Açılış Programı
17.15-18.05         Konferans 1
Ertuğrul Kılıç: İskemik Beyin Felci Sonrası Patofizyolojik ve Terapötik Stratejiler: İlaç Taşıyıcı Proteinler, Sirkadyen Ritim ve Fetal Mikrokimerizmin Rolleri
18.05-18.55         Konferans 2
Turgay Dalkara: Migrenin Nörobiyolojik Temelleri
19.30-21.00         Resepsiyon

05 Nisan 2019 Cuma
08.30 – 09.30       Salon 1: Sözlü Bildiri Sunumları (SS01-SS04)

08.30 – 09.30       Salon 2: Sözlü Bildiri Sunumları (SS05-SS08)

08.30 – 09.30       Salon 3: Sözlü Bildiri Sunumları (SS08-SS12)

09.30 – 10.30      Konferans 3: Alex Verkhratsky: “Principles of Astrogliopathology”
10.30 – 11.00      Çay-Kahve Molası
11.00 – 12.30      Sempozyum 1: Deneysel Epilepsy Modelinde, P2X7, NMDA ve Kanabinoid CB1 Reseptörleri
Erdal Ağar: Deneysel Epilepsi Modellerinde P2X7 Reseptörlerinin Rolü
Mustafa Ayyıldız: Deneysel Epilepsi Modellerinde NMDA Reseptörünün Rolü
Gökhan Arslan: Deneysel Epilepsi Modellerinde Kanabinoid CB1 Reseptörlerinin Rolü
11.00 – 12.30      Panel 1: RASopatiler: RAS Yolağı ve Hastalıkları
Oturum Başkanı: Kürşat Bora Çarman
Banu Anlar: Nörofibromatozis ve Tüberöz Skleroz, İki Ras’opati: Klinik Özellikler
Şükriye Ayter: NF1 Klinik Değişkenliğinin Moleküler Mekanizmaları
12.30 – 14.00      Poster Sunumları & Öğle Yemeği
14.00 – 15.30      Sempozyum 2: Nörobilim ve Linguistiğin Kesişim Noktasında Metafor
Lütfü Hanoğlu: Düşüncenin Beyinde İzini Sürmek; Nörobilim ve Metafor Araştırmaları
Merve Yamanoğlu Dikmen: Alzheimer ve Frontotemporal Demans’ta Soyut Düşünce Bozukluğu: Metafor Dilinin Anlaşılması
Mehmet Aygüneş: Metaforlar Ne Kadar Bilişsel? Bir OİP İncelemesi
Mustafa Şahap Aksan: Kavramsal Metafor Kuramı: Deneyim ve Bedenleştirme
14.00 – 15.30      Sempozyum 3: Nörodejeneratif Hastalıklarda Biyobankalama, Moleküler Tanı, Biyobelirteçler ve Gen Tedavileri
Sibel Uğur İşeri: Nörolojik Hastalıklarda Genetik Bileşenlerin Tanımlanması
Nagehan Ersoy Tunalı: Nörodejeneratif Hastalıklarda mikroRNA Biyobelirteçleri
Esra Battaloğlu: Nörolojik Hastalıklarda Gen Tedavisi
15.30 – 16.00      Çay-Kahve Molası
16.00 – 16.50      Konferans 4:
Hakan Gürvit: “Nörodejeneratif Hastalıklarda Multimodal Nörogörüntüleme”
16.00 – 16.50      Konferans 5:
Pervin Dinçer: “Yeni Nesil Gen Tedavileri: Nadir Nöromusküler Hastalıklarda Preklinik ve Klinik Uygulamalar”
(Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, TÜSEB Konferansı)

16.55 – 18.10       Salon 1: Sözlü Bildiri Sunumları (SS13-SS17)

16.55 – 18.10       Salon 2: Sözlü Bildiri Sunumları (SS18-SS22)

16.55 – 18.10       Salon 3: Sözlü Bildiri Sunumları (SS23-SS27)

 

06 Nisan 2019 Cumartesi
08.30 – 09.30       Salon 1: Sözlü Bildiri Sunumları (SS28-SS31)

08.30 – 09.30       Salon 2: Sözlü Bildiri Sunumları (SS32-SS35)

08.30 – 09.30       Salon 3: Sözlü Bildiri Sunumları (SS36-SS39)

09.30 – 10.30      Konferans 6:
Steven Kushner: “Cerebral Cortex Interneuron Myelination: Fundamental Mechanisms and Clinical Implications”
10.30 – 11.00      Çay-Kahve Molası
11.00 – 12.45      Sempozyum 4: Nörobilim Tabanlı Kişiye Özel Tıp Uygulamaları
Nevzat Tarhan: Nöromodülasyon Tedavileri
Muhsin Konuk: Psikiyatride Farmakogenetik Uygulamalar
Türker Tekin Ergüzel: Derin Beyin
Barış Metin: Psikiyatride EEG Biyobelirteçlerinin Geleceği
11.00 – 12.45      Sempozyum 5: “Computational Physiology of the Basal Ganglia and of their Disorders, Anatomical Considerations and Neurosurgical Implications”
Hagai Bergman: Computational Physiology of the Basal Ganglia and of Their Disorders and Therapy
Boran Urfalı: Parkinson Hastalığı ve Derin Beyin Stimulasyonu
İlkan Tatar: Bazal Çekirdekler Ağının Fonksiyonel Anatomisinin Yeni Anlayışı
12.45 – 14.00      Poster Sunumları & Öğle Yemeği
14.00 – 15.45      Panel 2: İyon Kanalları ve Güncel Araştırma Yöntemleri
Nuhan Puralı: Mekanosensitif Kanallar
Mehmet Uğur: P2X7 İyonotropik Reseptör Kanallarının Çalışma Mekanizması
Turgut Baştuğ: İyon Kanallarının Moleküler Modelleme Yöntemiyle Araştırılması
14.00 – 15.45      Sempozyum 6: Karmaşık Bir Nörodejeneratif Hastalığa Çok Yönlü Bir Yaklaşım: ALS’nin Anatomisi, Fizyolojisi, Genetiği ve Biyokimyası
Nazlı Başak: ALS’nin Kompleks Biyolojisi ve Hastalık Modeli Olarak G93A Sıçanları
Görkem Özyurt: Sağlıklı ve ALS’li İnsanların İnhibe Edici Omurilik Devrelerinin Kıyaslanması
Nuray Ulusu: Amyotrofik Lateral Sklerozda SOD1 Mutasyonunun Biyokimyasal ve Metabolik Etkileri
Barış İşak: Trials Çalışma Grubu- Giriş ve Klinik Çalışmalar
15.45 – 16.00      Çay-Kahve Molası
16.00 – 16.50      Konferans 7:
Suzanne Dickson: “Impact of Circulating Regulators of Energy Balance on the Reward System”
17.00 – 19.30      Şehir Gezisi
20.00 – 23.30      Gala Yemeği

07 Nisan 2019 Pazar

08.30 – 09.30       Salon 1: Sözlü Bildiri Sunumları (SS40-SS43)

08.30 – 09.30       Salon 2: Sözlü Bildiri Sunumları (SS44-SS47)

08.30 – 09.30       Salon 3: Sözlü Bildiri Sunumları (SS48-SS51)

09.30 – 10.00      Çay-Kahve Molası
10.00 – 12.00      Sempozyum 7: “H2020 Project AUTOIGG Showcase: Building an Inovative Medical Device Through Networking”
Srdjan D. Antic: “Spontaneous Electrical Activity of Developing Neurons in the Cerebral Cortex”
Pavle Andjus: “Automated Functional Screening of IgGs for Diagnostics of Neurodegenerative Diseases”
Bilal Kerman: Computer Assisted Methods for Classification and Analysis of Neuroglial Structures
10.00 – 12.00      Sempozyum 8: Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Yakın Gelecek (Türk Nöroloji Derneği Sempozyumu)
Müge Yemişçi: “İnmenin Bitmeyen Yangını: İnflamasyon”
Hülya Karataş-Kurşun: “İskemik ve Hemorajik İnme Tedavisinde Lipoksijenaz İnhibitörleri”
Burak Yuluğ: “Alzheimer Hastalığı Tanısında Biomarker ve Nörogörüntüleme Odaklı son Translasyonel Yaklaşımlar”
Şeyda Çankaya: “Deneysel ve Klinik Çalışmalar Işığında Alzheimer Hastalığında Yeni Nöroprotektif Tedavi Yaklaşımları”
12.00 – 13.00      Poster Sunumları & Öğle Yemeği
13.00 – 14.30      Sempozyum 9: Sinir Sistemi Gelişiminde Nöron-Gliya Etkileşimleri
Angela Giangrande: The Connection Between Nervous and Immune System in Drosophila melanogaster
Işıl Aksan Kurnaz: Nörogliyal Devrelerde PEA3 Proteinleri?
Başak Kandemir: PEA3 Proteinlerinin Nöronlardaki Rolü
13.00 – 14.30      Panel 3: Nörolojik Hastalıklarda Santral Sinir Sistemi Mikrosirkülasyonu
Yasemin Gürsoy-Özdemir: Hipertansiyon ve Diyabetin Beyin Mikrosirkülasyonu Üzerine etkileri
Şefik Evren Erdener: İskemik Penumbrada Mikrodolaşımın Dinamik Problemleri
Emine Şekerdağ: Multipl Skleroz Patofizyolojisinde Perisitlerin Rolü
14.30 – 14.45      Çay-Kahve Molası
13.45 – 15.35      Konferans 8:
Mimoun Azzouz: “Translating Neurodegeneration: Modeling, Mechanisms and Gene-Based Therapeutics”
15.35 – 16.00      Ödül ve Kapanış Töreni