Poster Bildirileri

Poster sunum listesi için tıklayınız.


Poster Ödülleri
Poster sunumlarını özendirmek amacıyla 17. USK’da bir poster yarışması düzenlenecektir.

 • Poster ödüllerine her araştırmacı aday olabilir (yaş sınırı yoktur)
 • Poster yarışmasına katılma isteğinin belirtilmesi gereklidir
 • Sunum yapmayan poster sahibi yarışma dışı kalacaktır
 • Poster değerlendirmesi aşağıdaki ölçütler ve oranlar üzerinden yapılacaktır:
  1. Çalışmanın özgün değeri (%40)
  2. Özetin kurallara uygun ve çalışmayı yansıtır şekilde hazırlanmış olması (%20)
  3. Posterin görsel (okunabilirlik, tasarım, renk vs) ve içerik yönünden hazırlanışı (%20)
  4. Araştırmacının çalışmasını sunumu ve konuya hakimiyeti (%20)
 • Posterler beş kişilik bir jüri tarafından değerlendirilecektir
 • Yarışmacılar arasında jüri üyelerinin veya asistanlarının bildirileri bulunmayacaktır
 • Böyle bir durumda ilgili jüri üyesinin komisyondan ayrılması rica edilecektir
 • Dereceye girenlere sertifika ve ödülleri 17. USK kapanış oturumunda verilecektir.


Poster Hazırlama Rehberi
İyi bir posterin teknik olarak nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili çok sayıda kaynak bulunmaktadır. Aşağıda bazı öneriler sıralanmıştır. Bunların rehberliğinde bir posterin tasarımı (renk, punto ve sayfa düzeni) daha iyi hazırlanabilir, detaya girmeden önemli yerler vurgulanabilir, mesaj daha anlaşılır olarak verilebilir, metin ve görseller arasında daha iyi bir denge sağlanabilir ve sonuç olarak başarılı bir poster sunumu gerçekleştirilebilir.

√ Poster ölçüleri: 80 cm (en) x 110 cm (boy)

Öneriler:
√ Posterin, mümkün olduğu kadar ilgi çekici fakat olabildiğince kolay anlaşılır şekilde hazırlanması gerekir.
√ Başlık uzaktan görülebilecek şekilde uygun bir formatta yazılmalıdır. Başlık yazısının sağ ve sol yanlarına, kurum logoları konulabilir.
√ Posterde giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma & sonuçlar ve varsa açıklama & teşekkür bilgilerine yer verilebilir. Poster metni, bir metre uzaklıktan rahatlıkla okunabilecek şekilde ve formatta hazırlanmalı, bölüm başlıkları ise daha büyük puntolarla yazılmalıdır.
√ Şekil ve tablolar uygun format ve büyüklükte hazırlanmalı, renk seçimi uygun olmalıdır.
√ Poster metinleri mümkün olduğu kadar kısa-öz olmalı ve fakat gerekli bilgiyi okuyucuya aktaracak nitelik taşımalıdır. Metinde, fazla olmamak kaydıyla kaynaklara da yer verilebilir.
√ Posteri oluşturan bölüm ve şekiller, uygun bir sayfa düzeniyle sıralanmalı ve bu kolay takip edilebilir olmalıdır.