Otel Satış Sözleşmesi

İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve faks yoluyla gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, bu sözleşmede boşluk bulunan hallerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

1.TARAFLAR

1.1. İşbu Sözleşme, Gentur İnşaat Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (Bundan böyle “GENTUR” olarak anılacaktır.) ile “MÜŞTERİ” arasında akdedilmiştir.

1.2. Müşteri Adı Soyadı : – TC Numarası

 

2.KONU

İşbu Sözleşme, GENTUR’un MÜŞTERİ’ye “http://www.ufk2018.org” adlı internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, Voucherda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen yurtdışı/yurt içi konaklamalara ilişkin hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Voucherda belirtilen hizmetleri kapsar.

 

MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, ön bilgilendirmenin ve sözleşmenin kendisine bildirdiği mail adresi ile ulaştırıldığını beyan eder.

 

ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ’ye karşı sorumludur.

 

3- HİZMET BEDELİ VE İPTAL ŞARTLARI.

– Rezervasyonunuz otele giriş gününde akşam 19:00’a kadar tutulmaktadır, geç girişler otele bildirilmek zorundadır.

 

– Rezervasyonunuzla ilgili özel talepleriniz otele rica olarak geçilir, GENTUR bu talepleri garanti etmemektedir.

 

– Rezervasyon alım tarihi itibariyle 90 gün kalana kadar yapılan iptallerde 50 TL hizmet bedeli kesintisi, 89-60 gün kala yapılan iptallerde toplam rezervasyon bedelinin %50’i, 59-0 gün kala yapılan iptallerde ise ödenen ücretin tamamı GENTUR tarafından iade edilmez.

 

– Otele giriş tarihinde giriş yapmadığınız ya da otelden erken çıkış yaptığınız takdirde toplam rezervasyon tutarını hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız.

 

– Değişiklik talepleri, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar GENTUR bildirilmek şartıyla değerlendirmeye alınır. Alınan hizmetin başlangıç tarihinden önceki son 7 gün içerisinde tarafımıza iletilen değişiklik talepleri sadece ilgili hizmetin bitiş tarihini uzatmak için kabul edilir.

 

– Aracı firmadan yapılan değişiklik, iptal vb. durumlarda GENTUR hiçbir sorumluluk kabul etmez. Değişiklik talepleri, tamamen ilgili tedarikçinin ve aracı kuruluşun insiyatifinde olduğundan gerçekleştirilemeyen talepler için GENTUR sorumlu tutulamaz. Her değişiklik talebi, güncel fiyatlandırmaya ve müsaitliğe tabidir. İkinci kez yapılan değişikliklerden sonra talep edilen değişikliklerde GENTUR ücret alma yetkisini saklı tutar.

 

– Uçak –otobüs ulaşımı, transfer ve ek hizmetlerde iptal güvence paketi geçerli değildir. Bu rezervasyonlarda ulaşım hizmeti, transfer ve ek hizmetler iptal edilemez ve ulaşım hizmet bedelinin iadesi yapılamaz.

 

– Özel dönemler (bayram, yılbaşı vs.) rezervasyon üzerinden hiçbir koşulda iptal ya da değişiklik yapılamaz

 

4. ÖZEL ŞARTLAR

– MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin elektronik ortamda onayı ile konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu ve bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

 

– Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğinden MÜŞTERİ, Sözleşme konusu hizmet için kendi seçim ve iradesi ile rezervasyon yaptırdığını kabul ve beyan eder.

 

– İnternet sitesimizde yer alan otel ücretleri, programlama tarihindeki ücretler üzerinden belirlenir. Bu bedele vergiler dahildir ancak şehir vergisi uygulaması olan bazı ülkelerde ilgili vergi MÜŞTERİ tarafından resepsiyona ödenecektir. MÜŞTERİ tarafından satın alınan konaklama şekli dışında, MÜŞTERİ ‘nin otelde alacağı ekstra yiyecek ve içecek, kişisel harcamalar ve program dışı alınan tüm hizmetlerin bedeli MÜŞTERİ tarafından otele ödenecektir. Bazı oteller ekstra harcamalar için check-in anında provizyon alıp check-out anında mahsuplaşma yapmaktadır. Bu durum MÜŞTERİ’ nin kabulündedir.

 

– GENTUR’ un anlaşmalı olduğu otellere yapılan rezervasyonlarda, ödeme rezervasyon tarihinde alınır. GENTUR’un anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartlarında taksitlendirme olanakları da mevcuttur. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kart sahibi MÜŞTERİ’ nin banka ile yapmış olduğu sözleşmede öngörülen bankanın haiz olduğu haklar bakidir.

 

– Sözleşme konusu hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ ile SİGORTA HİZMETİ ve TRANSFER HİZMETİ dahil değildir. MÜŞTERİ dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel, vize işlemleri ile kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatma hizmetlerini satın almak için ve transfer hizmeti satın almak için GENTUR’ a başvurabilecektir. İşbu Sözleşme konusu hizmete yalnızca otelde konaklama hizmeti dahil olup, belirtilen hizmetler için MÜŞTERİ ‘nin başvurusu halinde ek ücret alınacaktır.

 

– Geç check-in durumunda MÜŞTERİ ‘nin önceden belirlenmiş varış gününü takip eden sabah07.00’ye kadar rezervasyon tutulur.

 

– Özel oda ve sigaralı/sigarasız tercihleriyle ilgili talepler otele bildirilir; fakat gerçekleşmeleri otel şartlarına bağlı olduğundan GENTUR bu konuda bir garanti vermemektedir.

 

– Sözleşme konusu hizmet için MÜŞTERİ, kendi iradesi ile otel seçimi yaparak rezervasyon yapar ve hizmete yönelik kişisel zevk, tercihlere uymayan herhangi bir hususta GENTUR’ a itiraz yöneltilemez.

 

– MÜŞTERİ’ nin konaklama kayıt başlangıcından sonra ileri süreceği erken çıkış talebi, ilgili otelin onayı doğrultusunda değerlendirilir. Otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp yapılamayacağı otelin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun inisiyatifinde olduğundan GENTUR’ a bu konuda bir talep veya itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma durumunda MÜŞTERİ, rezervasyon tutarının tamamını ödeyeceğini, ileride GENTUR’ a karşı bu konuda hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

– MÜŞTERİ, yurtdışı konaklamalarında pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanını yanında bulunduracaktır. Pasaport veya vize ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ ‘nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği veya herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb. nedenlerle) çıkışının engellenmesi durumunda GENTUR’un hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır. MÜŞTERİ bu nedenle doğabilecek iptal ve gecikme neticelerine katlanacağını ve sözleşme bedelini ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

– Sözleşme konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ ‘ye ait kredi kartından kaynaklanan sebeplerle ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini GENTUR’ a ödememesi halinde MÜŞTERİ, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte sorumlu olacaktır. – MÜŞTERİ, işbu Sözleşme konusu hizmeti satın aldıktan sonra otelde konaklaması esnasında otele, otel çalışanlarına veya üçüncü kişilere karşı vereceği tüm zararlardan bizzat sorumludur. MÜŞTERİ, kendi kusuru ile neden olduğu veya Otel’in kusuru sebebiyle maruz kaldığı zararlar nedeniyle GENTUR’ a hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE DİĞER HALLER

– GENTUR ‘un Sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde GENTUR, MÜŞTERİ’ nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve MÜŞTERİ’ ye 14 gün içerisinde iade eder.

 

– Sözleşme’nin feshi, GENTUR her türlü özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar kara, hava ve deniz taşıyıcılarından kaynaklanan sebepler vb. mücbir sebeplerden ötürü Sözleşme’nin GENTUR tarafından feshi halinde MÜŞTERİ’ nin tazminat hakkı doğmaz.

 

– GENTUR’ ca gerekli tüm özen gösterilmiş olmasına karşın, GENTUR’ dan kaynaklanmayan bir sebeple (Örneğin; otelin ön bildirim yapmaksızın kapanması, otelde acil tadilat ihtiyacı doğması, otelin kapasitesinden fazla rezervasyon alması vb. sebepler ile) hizmet başlangıç tarihinden önce ilgili otelden GENTUR’ a bilgilendirme yapılması halinde, GENTUR MÜŞTERİ’ ye aynı kategoride, aynı şartlarda ve aynı ücretle alternatif bir hizmet sunulması ya da tahsil edilen bedelin iadesi olmak üzere seçimlik hak tanır. MÜŞTERİ, bu seçimlik haklardan hangisini kullanmak istediğini GENTUR’ a yazılı olarak bildirir. GENTUR, MÜŞTERİ’ nin talebine göre işlem yapar. Ancak mücbir sebep halleri saklıdır.

 

– Sözleşme konusu hizmetin GENTUR tarafından haklı bir sebep dolayısıyla veya GENTUR’ un gerekli gördüğü durumlarda sağlanamaması durumunda, GENTUR Sözleşme’ den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan MÜŞTERİ’ ye aynı kategoride, aynı şartlarda, aynı ücretle hizmet tedarik edecektir. Ancak mücbir sebep halleri saklıdır.

 

– GENTUR’ un olası konaklama iptali bildirimleri, her MÜŞTERİ’ ye münferiden yapabileceği gibi, internet sitesinde de duyurabilir. Bu halde MÜŞTERİ, internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılan bildirimlerin kendisine yapılmış yazılı bildirim gibi hüküm ve netice doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

– MÜŞTERİ ‘nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; GENTUR, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri ilgili otelin şartlarına göre belirli bir süre geçtikten sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde MÜŞTERİ’ ye herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağı gibi, MÜŞTERİ sonrasında GENTUR’ a karşı bu konuda hiçbir talepte bulunmayacağını, hiçbir ad altında dava açmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

– MÜŞTERİ’ nin rezervasyon tarihinde otele giriş yapmaması durumunda, Otel’ce belirlenen no-show bedelinden sorumlu olacağını, no-show bedelini GENTUR’ a rücu edemeyeceğini, GENTUR’ a bu yönde hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

– Her otelin iptal koşulları farklı olup, bu bilgiler iş bu sözleşmenin eki niteliğinde olan voucher üzerinde yer almaktadır.

 

6. DİĞER HÜKÜMLER

MÜŞTERİ’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü T.C. devlet hastanelerinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnasıdır. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgiler içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu; yurtdışı konaklamalarında pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ’ nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının engellenmesi veya Türkiye’den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda GENTUR’ un hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını; bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan GENTUR’ un veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle GENTUR’ a ve/veya GENTUR çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını; işbu Sözleşme’nin imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacağını, aksi halde GENTUR’ un Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’ nin iade hakkının bulunmadığını; MÜŞTERİ’ nin işbu Sözleşme konusu Paket Tur kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini; ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği GENTUR yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. GENTUR, broşürde belirtilen bilgiler ile işbu Sözleşme ‘de düzenlenen hususların paralel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. GENTUR’ un Sözleşmeyi kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır. GENTUR’ un ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı ve hasarı durumlarında; MÜŞTERİ’ nin GENTUR’ a kayıp veya hasar tutanağı düzenlettirmesi koşuluyla, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıflı özellikleri gözetilmeksizin, hizmet bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½’si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak GENTUR tarafından MÜŞTERİ’ ye ödenir. GENTUR, kendisine yazılı olarak kıymetleriyle birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın kaybolmasından, çalınmasından veya hasarından en çok ulaşım bedeli kadar sorumludur. GENTUR, hizmetin başlamasından sonra oluşan mücbir sebep hali ya da MÜŞTERİ’nin veya üçüncü kişinin sorumlu olduğu ya da hava/kara taşıyıcısının kusur veya ihmalinden kaynaklanan haller dışında, işbu sözleşme kapsamındaki hizmeti aksatan her türlü sebepten sorumludur. GENTUR sorumluluğu dâhilindeki hallerde, MÜŞTERİ aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca, MÜŞTERİ’ ye bedel iadesi veya ikame hizmet sunumu şeklinde tazmin edebilir. Ek veya ikame hizmetlerin, MÜŞTERİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması MÜŞTERİ’ nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. İşbu Sözleşme’nin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.

 

MÜŞTERİ, GENTUR İNŞAAT TURİZM ve DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.’nin işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı isteyeceği herhangi bir kanaldan iptal etmek isterse GENTUR bilgilendirmeyi sonlandıracağını taahhüt eder. iş bu Sözleşme’nin ifasından doğan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak ve ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

ACENTA :
MÜŞTERİ

GENTUR İNŞ. TURİZM ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.