Kurullar

Kongre Eş Başkanları:
Prof. Dr. Ahmet Ayar (Karadeniz Teknik Üniversitesi) &
Prof. Dr. Bayram Yılmaz (Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği)

Onur Kurulu:
Prof. Dr. Süleyman Baykal (Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Gönül Peker
Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil

Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Ahmet Ayar (Yerel Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Emel Ulupınar (Kongre Sekreteri)
Prof. Dr. Gürkan Öztürk (Kongre Saymanı)
Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir (Bilim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Gülgün Şengül (Bildiri Özetleri Editörü)
Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç
Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu

Yerel Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ahmet Ayar
Prof. Dr. Sibel Velioğlu
Prof. Dr. Cavit Boz
Prof. Dr. Zekeriya Alioğlu
Prof. Dr. Ertuğrul Çakır
Prof. Dr. Ali Cansu
Doç. Dr. Sibel Gazioğlu
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Kalkan
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Güvercin
Arş. Gör. Ayşegül Kurt
Arş. Gör. Arif Kamil Salihoğlu
Arş. Gör. Osman Aktaş

Bilim Kurulu:
Prof. Dr. Esat Adıgüzel
Prof. Dr. Erdal Ağar
Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu
Prof. Dr. Ahmet Ayar
Prof. Dr. Ramazan Bal
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Tamer Demiralp
Prof. Dr. Metehan Çiçek
Prof. Dr. Burak Güçlü
Prof. Dr. Hakan Gürvit
Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu
Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu
Prof. Dr. Lütfiye Kanıt
Prof. Dr. Haluk Keleştimur
Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç
Prof. Dr. Ersin Koylu
Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz
Prof. Dr. Nuhan Puralı
Prof. Dr. Filiz Onat
Prof. Dr. Mete Özcan
Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir
Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan
Prof. Dr. Çiğdem Özkara
Prof. Dr. Gürkan Öztürk
Prof. Dr. M. Yıldırım Sara
Prof. Dr. Gülgün Şengül
Prof. Dr. Emel Ulupınar
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus
Prof. Dr. Kemal Türker
Prof. Dr. Erdem Tüzün
Prof. Dr. Tayfun Uzbay
Prof. Dr. Görsev Yener
Prof. Dr. Ertan Yurdakoş

Bilim Kurulu Soyadına Göre Alfabetik Olarak Sıralanmıştır.