Kurullar

Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Bayram Yılmaz (TÜBAS Başkanı)
Prof. Dr. Arzu Aral (Kongre Sekreteri)
Prof. Dr. Emel Ulupınar (TÜBAS Genel Sekreteri)
Prof. Dr. Gürkan Öztürk (TÜBAS Saymanı)
Prof. Dr. Gülgün Şengül (Bilim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir (Bildiri Özetleri Editörü)
Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç
Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu
Bilim Kurulu:
Prof. Dr. Gülgün Şengül (Bilim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir (Özet Kitabı Editörü)
Prof. Dr. Esat Adıgüzel
Prof. Dr. Erdal Ağar
Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu
Prof. Dr. Ahmet Ayar
Prof. Dr. Ramazan Bal
Prof. Dr. Esra Battaloğlu
Prof. Dr. Hayrünnisa Bolay Belen
Prof. Dr. Tamer Demiralp
Prof. Dr. Canan Başar Eroğlu
Prof. Dr. Metehan Çiçek
Prof. Dr. Şermin Genç
Prof. Dr. Burak Güçlü
Prof. Dr. Hakan Gürvit
Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu
Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu
Prof. Dr. Lütfiye Kanıt
Prof. Dr. Sacit Karamürsel
Prof. Dr. Haluk Keleştimur
Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç
Prof. Dr. Arzu Karabay Korkmaz
Prof. Dr. Ersin Koylu
Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz
Prof. Dr. Hülya Karataş Kurşun
Prof. Dr. Nuhan Puralı
Prof. Dr. Filiz Onat
Prof. Dr. Mete Özcan
Prof. Dr. Gürkan Öztürk
Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan
Prof. Dr. Murat Aydın Sav
Prof. Dr. Emel Ulupınar
Prof. Dr. Erdem Tüzün
Prof. Dr. Tayfun Uzbay
Prof. Dr. Görsev YenerBilim Kurulu soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.