Kurslar

21 Kasım 2021 Pazar
10:00 – 12:30 Kurs 1 (Salon A):
İnsan Beyin ve Omurilik Kesitsel Anatomisinin Yüksek Rezolüsyonlu Görüntüleme Teknikleriyle Karşılaştırmalı Analizi

Emel Ulupınar: İnsan Beyni Kesitsel Anatomisi

Gülgün Şengül: İnsan ve Kemirgenlerde Omurilik Kesitsel Anatomisi

Uğur Toprak: İnsan Beyninin MRI Görüntüler Üzerinden Analizi

 

10:00 – 12:30 Kurs 2 (Salon B):
Nörolojik Hastalıkların Deneysel Hayvan Modelleri

Tayfun Uzbay: Nöropsikiyatrik Hastalıklar için Deneysel Modeller: Genel İlkeler, Temel Davranış Testleri, Anksiyete, Depresyon ve Şizofreni Modellerine Örnekler

Ertuğrul Kılıç: İskemi-Reperfüzyon ve Travma Modelleri

Güven Akçay: Epilepsi Modelleri

Dilara Nemutlu: Parkinson Modelleri

 

 

 

Kurs Öneri Formu