Konuşmacılar

Konferans Konuşmacıları


Prof. Dr. Erin Schuman

Max Planck Institute for Brain Research
Frankfurt am Main, GermanyDaha fazlası için…

Prof. Dr. Cenk Ayata
Harvard University
Department of Neurology & Translational Neuroscience, Boston, USADaha fazlası için…

Prof. Dr. Mehmet Fatih Yanık
ETH ZurichDaha fazlası için…

Prof. Dr. Alev Erişir
University of Virginia
Department of Psychology, USADaha fazlası için…

Prof. Dr. Ali Ertürk
Helmholtz Zentrum München
Director of the Institute of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, GermanyLaboratuvar için…
Daha fazlası için…

Prof. Dr. Georg Northoff
University of Ottawa
Brain & Mind Research Institute
Ottawa, Canada

Daha fazlası için…

 

Kurs Konuşmacıları ve Konuları:

Kurs 1: İnsan Beyin ve Omurilik Kesitsel Anatomisinin Yüksek Rezolüsyonlu Görüntüleme Teknikleriyle Karşılaştırmalı Analizi

Emel Ulupınar (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi): İnsan Beyni Kesitsel Anatomisi

Gülgün Şengül (Ege Üniversitesi): İnsan ve Kemirgenlerde Omurilik Kesitsel Anatomisi

Uğur Toprak (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi): İnsan Beyninin MRI Görüntüler Üzerinden Analizi

 

Kurs 2: Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıkların Deneysel Hayvan Modelleri

Tayfun Uzbay (Üsküdar Üniversitesi): Nöropsikiyatrik Hastalıklar için Deneysel Modeller: Genel İlkeler, Temel Davranış Testleri, Anksiyete, Depresyon ve Şizofreni Modellerine Örnekler

Ertuğrul Kılıç (İstanbul Medipol Üniversitesi): İskemi-reperfüzyon ve travma modelleri

Güven Akçay (Hitit Üniversitesi): Epilepsi modelleri

Dilara Nemutlu (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi): Parkinson modelleri

 

Sempozyum Konuşmacıları ve Konuları:

Sempozyum 1: Hypothalamic Regulation of Feeding Circuits

Caner Çağlar (Bezmialem Vakıf Üniversitesi): Dorsomedial Hipotalamus Tarafından Besin Alımının Kısıtlanması

Yavuz Yavuz (Yeditepe Üniversitesi): AgRP Nöronlarındaki µ-Opioid Reseptörleri Tarafından Gıda Alımının Düzenlenmesi

Işın Çakır (University of Michigan): Regulation of Leptin Sensitivity and Energy Homeostasis by Histone Deacetylase 6

Ali Deniz Güler (University of Virginia): Dopamine Receptor 1 in the AgRP-Neurons Control the Size of Rewarding Meals

 

Sempozyum 2: Sinirbilimin Uygulamalı Alanları: Havacılık, Siber-güvenlik ve Mimari

Murat Perit Çakır (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Nöroergonomi: Havacılık Psikolojisi ve Ergonomisinde Nörobilim Uygulamaları

Cengiz Acartürk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Sinirbilimin Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Kullanımı: Son Kullanıcı Uygulamaları ve Siber Güvenlik Bakış Açıları

Burcu Aysen Ürgen (Bilkent Üniversitesi): Nöromimari: Sinirbilimden beslenerek mimari yapıları nasıl tasarlarız?

 

Sempozyum 3: Sinirbilimde Nanobiyoteknoloji Uygulamaları: Yenilikçi İlaç Test ve Taşıyıcı Sistemler

Sibel Bozdağ Pehlivan (Hacettepe Üniversitesi): Nörolojik Hastalıklar ve Beyin Tümörlerinin Tedavisinde Nano-İlaç Taşıma Uygulamaları

Morteza Heidarzadeh (Koç Üniversitesi): Terapötik Modülatörlerin Exozomlar Aracılığıyla Kan Beyin Bariyeri Üzerinden Taşınımı

Emel Sokullu (Koç Üniversitesi): Nörolojik Hastalıkları Temsil Eden 3Boyutlu Hidrojel Organoid Platformlar

Mehmet Kaya (Koç Üniversitesi): Beyne İlaç Taşınmasında Altın Nanoparçacıkların Rolü; Preklinik Tecrübeler

 

Panel Konuşmacıları ve Konuları:

Panel 1: Değişen Teknoloji Değişen Dünya- Sağlıkta Dijital Dönüşüm: Teoriği ve Pratiği

Hakan Sarbanoğlu (Chevron Kurumsal Bilgi Mimarı): Sağlık’ta Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Yönetimi

Antonio Di Ieva (Macquarie University): Görüntü Analizinde Fraktallardan Derin Öğrenmeye

Özgür Teke (İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent, Virasoft): Digital Patoloji ve Uygulama Alanları

Aydın Sav (Yeditepe Üniversitesi): Tanısal Nöropatolojide Dijital Patoloji

 

Panel 2: Nöro-COVİD

Hayrünnisa Bolay (Gazi Üniversitesi): COVID-19 Başağrısından Öğrendiklerimiz

Betül Baykan (İstanbul Üniversitesi): COVID-19 ve Nörolojik Komplikasyonları

Arzu Aral (İzmir Demokrasi Üniversitesi): SARS-CoV-2’nin Nöroimmünolojik Etki Mekanizmaları

 

Panel 3: Sinirbilimlerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği

Turgay Dalkara (Hacettepe Üniversitesi): Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimlerde Doktora Programının 30. Yılı

İsmail Hakkı Ulus (M.A.A. Acıbadem Üniversitesi): Ulusal Sinirbilim Kongrelerinin Tarihçesi (2001-2021)

Gürkan Öztürk (İstanbul Medipol Üniversitesi): Nobel Ödülleri: Sıcak ve Dokunaklı İki Konu ve Geleceğe Bakış